Uimakouluista

5 marraskuun, 2015

0Uimakoulutoimintamme on kohta puolitoista vuotta vanhaa – kesällä ja syksyllä 2014 aloitimme toiminnan täysin tyhjästä. Jo alusta lähtien meille oli tärkeää että toimintamme elää itsemme näköisten arvojen ja tavotteiden mukaisesti. Mielestäni näistä arvoista ja tavotteista kertominen antaa parhaiten kuvan meidän toiminnastamme. Arvoja meillä on alusta alkaen ollut turvallisuus, liikunnan ilo, uimarilähtöisyys, kehittyminen (niin uimarit, kuin ohjaajat ja itse toiminta) ja koulutetut ohjaajat. Tavotteita meillä on toteuttaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton suurta tavoitetta että uimataito on yhtä kuin kansalaistaito. Lisäksi kehittää lasten ja nuorten uimataitoa, tarjota pitkäaikainen harrastus/liikunta osaksi koko elämää, lisäksi tukea ja mahdollistaa lasten omaa halua liikkua. Tavoitteena on myös että ohjaajat kehittävät itseään.

Turvallisuus on tärkeä perusedellytys uimakoulutoiminnalle. Turvallisuus tarkoittaa sitä että vanhemmat pystyvät jättämään lapsensa meidän ammattitaitoisten ohjaajien käsiin uimakoulun ajaksi eikä heidän tarvitse huolehtia että sinä aikana sattuisi jotain. Turvallisuus on meille kaikkein tärkein arvo. Uimakouluilla on ohjaajien tekemä turvallisuussuunnitelma, jossa pohditaan mahdollisia riskitekijöitä ja sitä miten niitä voitaisiin ehkäistä. Lisäksi suunnitelmassa on tarkat ohjeet erilaisten mahdollisten tapaturmien varalle. Uimaopettajat myös suorittavat vuosittain hengenpelastustestin ja harjoittelevat ensiaputaitojaan.

”Turvallisuus on meille ennen kaikkea kaikkein tärkein arvo. Uimakouluilla on ohjaajien tekemä turvallisuussuunnitelma, jossa pohditaan mahdollisia riskitekijöitä ja sitä miten niitä voitaisiin ehkäistä.”

Uimakoulu on usein lapsille ensimmäinen paikka johon mennään ilman vanhempia päiväkodin lisäksi, joten se voi olla viisivuotiaalle lapselle iso kokemus – tästä johtuen turvallisuuteen kuuluu myös lapsen oma turvallisuuden tunne. Ohjaajien täytyy pystyä saamaan jokainen lapsi tuntemaan olonsa turvalliseksi ennen kuin lapsi voi oppia. Lasta täytyy ymmärtää ja hänen täytyy loppujen lopuksi luottaa opettajaansa varauksetta. Tämä on tärkeä ja iso osa uimaopettajana oloa. Uimaopettajan täytyy voittaa lapsen luottamus ja se taito onkin ammattitaitoisen uimaopettajan merkki.

Liikunnan ilo on keskeinen osa uimaopetustamme. Jotta lapsi voi oppia asioita täytyy hänellä olla motivaatio ja ilo tehdä asioita vedessä. Vesi on elementtinä jo todella mielenkiintoinen ja mukava. Monet lapset nauttivatkin vedessä olemisesta vaikka siellä tehtäisiinkin mitä vain. Todellinen ammattitaito onkin siinä, että ne harvat, jotka eivät vielä tunne vesiympäristöä mieluisaksi, voidaan saada nauttimaan tekemisestä. Lisäksi ammattitaitoinen ohjaaja pystyy sytyttämään lapsessa ikuisen kipinän liikkumiseen ja liikunnasta nauttimiseen. Tavallinen ohjaaja pystyy saamaan lapset nauttimaan yksittäisestä uimakerrasta, mutta todella hyvä opettaja saa lapset innostumaan ja harrastamaan uintia vapaa-ajallaankin. Tähän me pyrimme opettajina.

Jokainen lapsi on erilainen, kuten jokainen ihminen on erilainen. Tämä on tärkeä osa ohjaamista ja opettamista. Uimarilähtöisyys eli lapsilähtöisyys on opettamisen perusta. Jokainen oppii eritavoilla ja tällöin jokaista täytyy opettaa eri tavoin. Jokainen lapsi tulee ottaa huomioon yksilöllisesti. Tarkoituksenamme ei myöskään ole omia lapsia uintiharrastuksen piiriin, vaan toivomme, että lapsella olisi myös paljon muita eri lajien harrastuksia. Jos lapsi haluaakin ammattilaiseksi jossain muussa lajissa tulevaisuudessa ja lopettaa uinnin, olemme ylpeitä, että olemme voineet tukea hänen kehittymistään ja antaneet hänelle ikimuistoisia hetkiä vesiliikunnan parissa. Joka tapauksessa uimataito on kansalaistaito joka jokaisen on hyvä osata, koska se pelastaa henkiä tässä tuhansien järvien maassa. Tämän takia, vaikka saisimme opetettua lapselle vain uimataidon alkeet olemme onnistuneet tehtävässämme osittain. Kaikki lapset jotka saavat pohjoismaisen uimataidon (pudottuaan uintisyvyiseen veteen uivat 200m josta 50m selällään) ovat kansallisen vesiturvallisuuden kannalta kuin onnen potku.

 

Ulkoliikunta

24.10.2015 järjestetty ulkoliikuntatapahtuma. Lapset ja aikuiset pääsivät leikkimään erlaisia leikkejä ja pelejä.

Kehittyminen on tietenkin tarkoituksena kun puhutaan opettamisesta ja elämisestä yleensä. Meille käsite on laajentunut koskemaan lasten lisäksi ohjaajiamme ja ylipäätänsä koko organisaatiomme toimintaa. Kehittyminen on tärkeää lasten kannalta siksi että tulevaisuudessa lapsilla on elintärkeä taito eli uimataito. Lisäksi lapsille muodostuu mahdollisuus harrastaa liikuntaa monipuolisesti eri liikemallien eli skeemojen synnyttyä. Mitä enemmän lapsi harrastaa liikuntaa lapsena sen monipuolisemmat mahdollisuudet hänellä on oppia lisää taitoja ja elää terve liikunnallinen elämä. Tämän takia haluamme taata että lapsi voi harrastaa liikuntaa monipuolisesti myös meidän uimakoulujen puolesta.

Syksyllä 2015 aloitimme altaan ulkopuolella tapahtuvien liikuntatapahtumien järjestämisen seuramme jäsenille. Tarkoituksena on saada lapset ja vanhemmat liikkumaan kuivalla maallakin. Lisäksi innostaa lapsia liikkumaan omatoimisesti urheiluseurojen aikojen ulkopuolellakin. Suurin osa lasten terveysliikunnasta tulee omatoimisesta liikunnasta ja vain pieni osa tulee urheiluseuroissa. Tutkimusten mukaan lapsen tulisi liikkua joka päivä vähintään 2h jotta hänestä kasvaa terve aikuinen. Suurin osa tästä liikunnasta onkin huomaamatta tapahtuvaa arkiliikuntaa ja hyvin pieni osa tulee ohjatusta urheilusta.

Ohjaajien kehittyminen on myös yhtä arvoisen tärkeää. Niin kuin on sanottu että kukaan ei ole seppä syntyessään. Meillä on todella ammattitaitoiset ja pitkään uintia opettaneet pääohjaajat. Pauliinalle, Sarille ja Jaakolle iso kiitos panoksestaan uimakoulujen mahdollistumiseen. Heidän osaaminen mahdollistaa oikeastaan kaikkien meidän arvojen ja tavotteiden toteutumisen. Osaaminen ei kuitenkaan ole muuttumaton olotila, sitä on jatkuvasti kehitettävä ja uusia toimintatapoja on löydettävä. Tärkein ominaisuus erittäin hyvässä uimaopettajassa on jatkuva halu kehittyä. Pääohjaajamme omat omalta osaltaan osoittaneet tätä ominaisuutta, ja koenkin että se lienee suurin vahvuutemme.

Meillä on ollut alusta asti ollut seitsemän apuohjaajaa mukana toiminnassamme. He ovat kaikki nykyisiä tai entisiä kilpauimareita. Tämä polku on luontainen uintimaailmassa, että uimarit opettavat lapsia uimaan. Kuitenkin tärkeää aloittevalle uimaopettajalle on tiedostaa miten paljon erilaista on tulla ohjatuksi kuin ohjata. On tärkeää ymmärtää miksi asioita tehdään ja miten muut saadaan oppimaan ne. Lasten opettaminen ei ole mitään lasten leikkiä. Vaan jopa ehkä vaikeampaa kuin aikuisten opettaminen. Usein uudet uimaopettajat joilla on uintitaustaa unohtavat nämä asiat. Meidän kohdallamme näin ei käynyt. Apuopettajiemme Aadan, Adan, Jennin, Riikan, Rosan, Siljan ja Vilman ovat onnistuneet todistamaan tärkeytensä koko organisaatiolle. Ilolla olemme seuranneet miten innostuneita ja motivoituneita apuopettajamme ovat olleet toiminnasta. Heistä on kasvanut puolentoista vuoden aikana oikeita uimaopettajia ja toivonkin että he muistavat jatkossakin kehittää itseään eteenpäin uinninohjaamisen maailmassa.

Iso osa toimintaamme on uimaopettajien omat palaverit. Niissä käsittelemme ajankohtaisia asioita ja ennen kaikkea kehitämme omaa ja uimakoulujen toimintaa. Nämä korvaamattomat palaverit ovat toimintamme hiomaton jalokivi, joista vielä saamme ponnistettua maailmalle. Ensimmäisenä vuonna palaveerasimme 11 kertaa ja saimme vielä raa’asta uimakoulutoiminnastamme kevääseen mennessä tehtyä näköisemme. Nyt seuraakin se vaihe että meidän tulisi tehdä tästä toiminnasta teidän eli jäsenten näköinen. Urheiluseuroissa jäsenet (johtokunta, ohjaajat, vanhemmat ja lapset) ovat ne kenen näköinen seuran pitäisi olla. Tulevaisuudessa yritämme ottaa kaikki jäsenemme mukaan vaikuttamiseen ja toivottavasti joskus meillä on meidän kaikkien näköinen uimakoulutoiminta.

Wiljam Leinonen
ROIUS uimakoulut

 

3